uni electric systems hb

uni 736x747
förskolatörnekvior

uni electric system hb

 

EN VISION EN KONTAKT.

 

Vi hjälper dig med konsultation av El Projektering av såväl nybyggnadsion som ombyggnad av kontor, offentliga lokaler och villor, Så väl stort som smått.

Vi kan vara behjälpliga med belysning planering och marerialval. Vi levererar lösningar på ditt system.

KNX programering. Ett sytem för att effektift få fastigheten att göra det som ni som brukare vill styra. 

 

AKTUELLT

Kontor

Ombyggnad av kontor för VisbARK

VILLA

Åretruntvilla i ett plan för R&L Bygg

FÖRSKOLA TÖRNEKVIAOR

Totalentreprenads projektering av förskola till Region Gotland. Den är 1600 m2 i 2 plan och ska vara för 5st avdelningar och ett storkök.

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA

Villa för Skälsö Arkitekter